Το YouTube καταργεί τον αριθμό των dislikes σε όλα τα videos

Τα videos στο YouTube δεν θα εμφανίζουν πλέον τον αριθμό των dislikes, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αντίστοιχο κουμπί θα καταργηθεί εντελώς!

Το YouTube αφαιρεί τον αριθμό των dislikes σε όλα τα videos

Το YouTube καταργεί τον αριθμό των dislikes σε όλα τα videos στην πλατφόρμα του, ωστόσο το κουμπί θα παραμείνει διαθέσιμο στους χρήστες με στόχο να προσαρμόζουν τα recommendations τους.

Αυτή η μόνιμη αλλαγή είναι συνέπεια ενός πειράματος, όπου το YouTube αφαίρεσε τα dislikes για να δει αν θα βοηθούσε στη μείωση των λεγόμενων “dislike attacks”, των μαζικών και οργανομένων κακόβουλων επιθέσεων σε videos της πλατφόρμας από bots ή χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτού του πειράματος, οι χρήστες μπορούσαν να δουν και να χρησιμοποιήσουν το κουμπί του dislike. Ωστόσο, επειδή η καταμέτρηση δεν ήταν ορατή σε αυτούς, το YouTube διαπίστωσε ότι ήταν λιγότερο πιθανό να πατήσουν το dislike ενός video για να ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό. Εν ολίγοις, τα δεδομένα του πειράματος έδειξαν μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το YouTube, όταν οι χρήστες συλλογικά πατούν το dislike σε ένα video, είναι μια μορφή παρενόχλησης κατά των δημιουρφών.

Η κατάργηση του αριθμού των dislikes έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την εν λόγω “παρενόχληση”.

Στο εξής, το κουμπί του dislike θα παραμείνει στα videos, αλλά το ποσό των clicks που συλλέγει θα παραμείνει ιδιωτικό.

Το κουμπί θα αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που μπορούν οι χρήστες να προσαρμόζουν μέσω αυτού τις προτάσεις που λαμβάνουν στο YouTube.

Φυσικά, οι content creators μέσω των καναλιών τους θα μπορούν να δουν πόσες φορές πατήθηκε το dislike στα videos τους, εάν το επιλέξουν, μαζί με άλλα metrics στο YouTube Studio.

Το YouTube αναγνωρίζει επίσης ότι η απόφαση για την κατάργηση του αριθμού των dislikes δεν θα ταιριάζει σε όλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια του πειράματος προέκυψε ότι ορισμένοι από τους χρήστες χρησιμοποίησαν το dislike για να αποφασίσουν εάν θα παρακολουθήσουν ένα video ή όχι. Ωστόσο, η απόφαση αυτή θεωρείται ότι είναι το πιο σωστό για την πλατφόρμα.

Επίσης, το YouTube ισχυρίζεται ότι τα αποτελέσματα του πειράματος υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των dislikes δεν έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην απόφαση ενός χρήστη να παρακολουθήσει ένα video.

Ακολουθεί το επεξηγηματικό video για αυτή την επερχόμενη αλλαγή παρακάτω:

Το Grow Digital αποτελεί ένα ενημερωτικό portal βασισμένο στο σύγχρονο Digital Marketing και στις υποκατηγορίες του. Στόχος μας η σαφής, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του Ελληνικού σχετικά με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα.