Νέο budget report στα Google Ads

Το νέο report εμφανίζει daily spend, monthly spend limit, monthly spend forecast, cost to date και αλλαγές που έχουν γίνει στο budget σε ένα ορισμένο χρονικό εύρος.

Νέο budget report στα Google Ads

Ένα νέο budget report θα κάνει την εμφάνισή του στα Google Ads με visualization που περιλαμβάνει το monthly campaign spend behavior, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Google.

Πηγή: Google Ads

Τι θα περιέχει το νέο budget report: Το νέο report θα περιέχει daily spend, το monthly spending limit των καμπανιών, το monthly spend forecast, cost to date και τυχόν αλλαγές στο budget που έχεις κάνει κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

Η σκιασμένη μπλε περιοχή δείχνει τα διαστήματα πρόβλεψης που υποδεικνύουν το ανώτερο και το κατώτερο όριο όπου η πραγματική συνολική δαπάνη πιθανότητα θα καταλήξει για μια δεδομένη ημέρα.

Οι αλλαγές στο average daily spend αντιπροσωπεύονται από εικονίδια με βέλη τις ημέρες που άλλαξε το budget και μπορείς να τοποθετήσεις το δείκτη του ποντικιού πάνω από τα βέλη για να δεις τις αλλαγές αυτές στο budget.

Που θα βρεις το report: Για να δεις το νέο budget report, θα πρέπει πρώτα να έχεις μια καμπάνια με εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει τον τρέχοντα μήνα. Το budget report είναι προσβάσιμο από το tab Campaigns, το Shared Library και το tab Ad Groups.

Γιατί είναι σημαντικό: Αυτό το νέο report μπορεί να βοηθήσει τους advertisers να κατανοήσουν πώς οι αλλαγές στο budget μπορεί να επηρεάσει τα όρια δαπάνης μιας καμπάνιας, πώς οι προηγούμενες αλλαγές στo avg. daily spend μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και το spend, και πόσο αναμένεται να πληρώσουν στο τέλος του μήνα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους.

Το Grow Digital αποτελεί ένα ενημερωτικό portal βασισμένο στο σύγχρονο Digital Marketing και στις υποκατηγορίες του. Στόχος μας η σαφής, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του Ελληνικού σχετικά με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα.