Η Google εισάγει το INP στα Core Web Vitals στις 12 Μαρτίου

Η Google εισάγει το INP στα Core Web Vitals στις 12 Μαρτίου

Η Google ανακοίνωσε ότι το νέο metrics Interaction to Next Paint (INP) θα αντικαταστήσει επίσημα το First Input Delay (FID) ως Core Web Vital στις 12 Μαρτίου.

Το INP μετρά πότε ένας χρήστης αλληλεπιδρά με μια σελίδα (π.χ. κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί) μέχρι το πότε το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να αποδώσει τα αλλαγμένα pixel στην οθόνη. Στόχος του είναι να συλλάβει πτυχές της διαδραστικότητας που δεν έκανε το FID.

Η εξέλιξη των web metrics

Το FID, το οποίο μετράει τον χρόνο στο first paint μετά την πρώτη αλληλεπίδραση ενός χρήστη, εισήχθη το 2018 ως μέρος των Core Web Vitals της Google. Τα Web Vitals παρέχουν μετρήσεις για να βοηθήσει τους web developers να βελτιστοποιήσουν κρίσιμες πτυχές της εμπειρίας χρήστη.

Με την πάροδο του χρόνου, η Google συνειδητοποίησε τους περιορισμούς του FID στην αξιολόγηση του interactivity, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή του INP ως μιας πειραματικής μέτρησης τον Μάιο του 2022. Μετά από μια μεταβατική περίοδο ως «pending metric», η Google επιβεβαίωσε ότι το INP θα αντικαταστήσει επίσημα το FID τον Μάρτιο.

Η προετοιμασία για την αλλαγή

Καθώς πλησιάζει η μετάβαση προς το INP, οι developers θα πρέπει να επαληθεύσουν εάν το INP του website τους πληροί το «Good» σκορ, το οποίο αντανακλά την καλή απόδοση στο 75% των page loads.

Για sites που δεν πληρούν αυτήν τη στιγμή το “Good” σκορ στο INP, η Google συνιστά να ακολουθήσεις αυτά τα βήματα σαν βασική προετοιμασία για τη μετάβαση:

  • Αξιολόγηση της τρέχουσα απόδοσης του INP χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το PageSpeed Insights και του Chrome User Experience Report (CrUX).
  • Διάγνωση προβλημάτων που επιβραδύνουν το INP, όπως long JavaScript tasks, υπερβολικό thread activity ή μεγάλο DOM.
  • Βελτιστοποίηση των προβληματικών σημείων ακολουθώντας τα optimization guides της Google. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το streamlining της JavaScript, τη μείωση του input delay, την απλοποίηση της δομής DOM ή τη βελτίωση των CSS selectors.

Implications στο web development

H εφαρμογή του INP ως ένα Core Web Vital μπορεί να επηρεάσει το web development και την εμπειρία χρήστη με διάφορους τρόπους:

  • Το INP μπορεί να ενισχύσει τα οργανικά rankings ενός site και το user engagement, καθώς η Google
  • Οι πρακτικές γύρω από το web development ενδέχεται να εξελιχθούν κυρίως στη βελτιστοποίηση του interaction readiness, κάτι που απαιτεί διαφορετικό application architecture και αλλαγές στον κώδικα.
  • Τα performance monitoring εργαλεία και οι σχετικές στρατηγικές οφείλουν να αναβαθμιστούν για την παρακολούθηση και ανάλυση του νέου INP metric.

Καθώς η Google μεταβαίνει στo INP τον Μάρτιο, οι web developers θα πρέπει να αξιολογήσουν την απόδοση του site τους και να λάβουν μέτρα για τη βελτιστοποίηση των σημείων που επηρεάζουν το interactivity.

Καθώς το interactivity γίνεται πιο σημαντικός παράγοντας για τα search rankings και το user engagement, οι developers θα πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα για να εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση.

Grow Digital Team
Το Grow Digital αποτελεί ένα ενημερωτικό portal βασισμένο στο σύγχρονο Digital Marketing και στις υποκατηγορίες του. Στόχος μας η σαφής, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του Ελληνικού σχετικά με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα.