ΟΟΣΑ: Πολύ πίσω το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τις επιδόσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

Συστάσεις για την αλλαγή του παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα απηύθυνε στα τέλη Ιουλίου ο Sean Ennis, επικεφαλής οικονομολόγος της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α).

Όπως αναφέρει ο ίδιος,  η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο πωλήσεων στην Ευρώπη, και ο εκσυγχρονισμός της κρίνεται πλέον απαραίτητος. Ο οικονομολόγος του Ο.Ο.Σ.Α ανέφερε πως σύμφωνα με την Eurostat:

Το 2% των πωλήσεων στην Ελλάδα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι στο 17% κατά μέσον όρο.

Οι εφτά βασικές συστάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, που προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Οι 7 συστάσεις που αφορούν το e-commerce

1.     Υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του “καταναλωτή” σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994).
2.     Υιοθέτηση  ενιαίου  ορισμού του “προμηθευτή” σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή.
3.     Διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων.
4.     Κατάργηση  ορισμένων  υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις
5.     Παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.
6.     Απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα
7.     Διευκρίνιση ότι οι Ενδιάμεσοι Πάροχοι Υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου) απαλλάσσονται της γενικής υποχρέωσης να παρακολουθούν την νομιμότητα των πληροφοριών που διαβιβάζουν ή αποθηκεύουν όταν παρέχουν υπηρεσία “φιλοξενίας” μόνον. Ευθυγράμμιση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος με την Οδηγία ΕΕ που αυτό μεταφέρει στην Ελληνική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τις επιδόσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ecommerce-greece-2014
Ο αριθμός των ενεργών online καταναλωτών είναι ελάχιστος μπροστά στο σύνολο των χρηστών του Internet στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστικά για το έτος 2014.

Τα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν ότι μόλις 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με προσωπικό έως 10 άτομα, σημείωσαν διαδικτυακές πωλήσεις το 2015 (9% το 2014). Η αξία των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσωπεύει το 1% των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων απασχόλησης 10 ατόμων και άνω (2% το 2014).

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17% (15% το 2014) -τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε αξία πωλήσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός του πλαισίου, το οποίο έχει υιοθετηθεί το 1994, στα νέα δεδομένα.

Μόλις 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με προσωπικό έως 10 άτομα, σημείωσαν διαδικτυακές πωλήσεις το 2015. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17%.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δυναμική στην Ελλάδα και παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα βασικά μεγέθη που καθορίζουν την ανάπτυξή του, ενώ αποτελεί την επέκταση και εξέλιξη του παραδοσιακού εμπορίου.

Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα μέσα Μαΐου και, ήδη έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα τις ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Η ΕΣΕΕ ήδη βρίσκεται σε επαφή με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε τεχνοκρατικό επίπεδο και εξετάζονται διάφορες προτάσεις.

[bctt tweet=”Υπερβολικά χαμηλά τα ποσοστά ηλεκτρονικών πωλήσεων στην Ελλάδα!” username=”Grow_Digital_Gr”]

Η ΕΣΕΕ έχοντας στόχο να μετατρέψει μέρος από τους περίπου 25 εκ. επισκέπτες του καλοκαιριού στη χώρα μας, σε πελάτες όλου του χρόνου, έχει αναδείξει τα 6 μεγάλα θέματα που απασχολούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:

1. Ανάπτυξη ανταγωνισμού
2. Φορολογία
3. Ενίσχυση επιχειρήσεων σε Β2Β και Β2C εμπόριο από απόσταση
4. Εκπαίδευση
5. Προβλήματα λόγω κρίσης
6. Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney

ΠΗΓΗNewmoney
Grow Digital Team
We Are Digital! Είμαστε το μεγαλύτερο Digital Marketing & eCommerce news blog στην Ελλάδα και φέρνουμε στην οθόνη σου οτιδήποτε φρέσκο παίζει σε SEO, Performance & Digital Marketing, AI, Analytics και άλλα.