Το Google Ads Λανσάρει Νέα Ad Position Metrics

Τέσσερα νέα metrics θα παρέχουν βελτιωμένες ενδείξεις ως προς το που εμφανίζονται οι διαφημίσεις σου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το Google Ads Λανσάρει Νέα Ad Position Metrics

Για να βοηθήσει τους διαφημιζόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση των διαφημίσεών τους στα αποτελέσματα αναζήτησης, το Google Ads θα λανσάρει τέσσερα νέα ad position metrics τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί αυτό έχει σημασία. Το Average Position αποτελούσε πάντα ένα κομμάτι μιας ασαφούς ένδειξης σχετικά με το που εμφανίζονται οι διαφημίσεις στη σελίδα αποτελεσμάτων. Η πρώτη θέση διαφήμισης δεν είναι πάντα στην κορυφή της σελίδας, πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.

Οι διαφημίσεις στο δεξί μέρος της σελίδας αποτελεσμάτων έχουν φύγει εδώ και καιρό, αλλά υπάρχουν περιτπώσεις όπου η πρώτη διαφήμιση στη σελίδα είναι στην πραγματικότητα στο κάτω μέρος, κάτω από όλα τα οργανικά αποτελέσματα. Ξαφνικά, η πρώτη θέση μοιάζει στην πραγματικότητα για τέταρτη ή πέμπτη.

Τι νέο θα δούμε; Υπάρχουν δύο metrics γύρω από την απόλυτη κορυφαία θέση στην κορυφή της σελίδας (αυτό που στην πραγματικότητα όλοι θεωρούν ως πρώτη θέση) και δύο metrics γύρω από τα ad impressions που εμφανίζονται πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.

  • Impr. (Absolute Top) %: Αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι ως θέση ένα. Το metric περιγράφει το ποσοστό των ad impressions που εμφανίζονται ως η πρώτη διαφήμιση πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.
  • Impr. (Top) %: Το ποσοστό των ad impressions που εμφανίζονται οπουδήποτε πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.
  • Search (Absolute Top) IS: Τα impressions που έλαβες στην κορυφαία θέση, πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα, διαιρούμενα με τον εκτιμώμενο αριθμό των impressions που επρόκειτο να λάβεις στην κορυφαία θέση.
  • Search (Top) IS: Τα impressions που έχεις λάβει στις κορυφαίες θέσεις πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα, σε σύγκριση με τον εκτιμώμενο αριθμό των impressions που θα λάμβανες στην κορυφαία θέση.

Πώς να τα χρησιμοποιήσεις; Τα δύο Impression % metrics δείχνουν το πότε και που εμφανίζονται οι διαφημίσεις πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.

Τα δύο IS (impression share) metrics δείχνουν το μερίδιο των impressions που ήταν κατάλληλα για top-of-page impressions, πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα.

Εάν χρησιμοποιείς το average position για να κάνεις bid σε μια συγκεκριμένη θέση στη σελίδα, η Google προτείνει να χρησιμοποιήσεις τα νέα impression share metrics για την επίτευξη αυτών των στόχων.