100+ ακροατές στο #4 Clubhouse Session | Digital Marketing In House vs Agency

Digital Marketing vs Inhouse

Σχεδόν 1 αμφιθέατρο το βράδι της Τρίτης συμμετείχε στο #4 Clubhouse Session by Grow-Digital με κύριο θέμα το ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του outsourced digital marketing και του in house.

Φυσικά δεν υπάρχει νικητής και χαμένος, μιας και η απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος και το business model της επιχείρησης, τις υπηρεσίες που χρειάζεται, το κόστος και το pricing model του agency και φυσικά τις συνθήκες της αγοράς.

Μαζέψαμε τα takeaways του 2ωρου session και στα αποκαλύπτουμε παρακάτω:

Agency: Pros & Cons

Pros

👍 Εξελιγμένο know how και δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και λύσεων εσωτερικά.

👍 Ευελιξία στο pricing model (flat fee, bonus based, χρέωση με εργατοώρα κλπ).

👍 Παροχή πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών.

👍 Βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων και είναι συνήθως up to date με σημαντικές αλλαγές στο οικοσύστημα.

👍 Διαθέτει πρόσβαση σε dedicated support από account managers μεγάλων advertising πλατφορμών (Facebook/Google) λόγω του υψηλού spend που προκύπτει από το σύνολο των πελατών.

👍 Αποτελεί ιδανική λύση για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν το budget για να χτίσουν ομάδα in house.

Cons

👎 Παρατηρείται έλλειψη ανεπτυγμένου engagement των agency account managers με τον πελάτη σε σύγκριση με το In House.

👎 Σε γρήγορα αναπτυσσόμενους πελάτες το pricing model ενός agency μπορεί να αποτελέσει φράγμα για την ταχύτητα ανάπτυξής τους.

👎 Υπάρχει ελάχιστη βαθιά γνώση του business και του οικοσυστήματος των πελατών.

👎 Συχνά παρατηρούνται αστοχίες σε reporting και καίριους δείκτες σημαντικούς για τον πελάτη που ξεφεύγουν από το digital περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, χάνεται πολλές φορές η μεγάλη εικόνα του business.

👎 Αδυναμία να αφουγκραστεί τι επικρατεί στο οικοσύστημα του πελάτη σε επίπεδο ανταγωνισμού, τάσεις αγοράς, ανάπτυξης και άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα στο ψηφιακό κομμάτι (π.χ. αλλαγές σε νομοθεσία, οικονομία, εισαγωγές, κρίση, χρηματιστηριακές αυξομοιώσεις κ.α.)

In House: Pros & Cons

Pros

👍 Τo ισχυρό engagement με την ίδια την επιχείρηση και με τα υπόλοιπα working groups υπό τη μορφή “many teams – 1 purpose” βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα (Streamed Communications).

👍 Η αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ τμημάτων ωφελεί την ταχύτερη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ειδικά σε περιόδους κρίσης (π.χ. Covid-19) όπου η ταχύτητα εκτέλεσης είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα και την διατήρηση ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.

👍 Η καλύτερη γνώση της αγοράς και του business μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερες και ταυτόχρονα μικρότερες σε ρίσκο αποφάσεις.

👍 Υπό συνθήκες, το in house κόστος είναι φθηνότερο από το κόστος του agency (π.χ. αυτό κάνει apply σε high performing εταιρείες που έχουν bonus-based συνεργασία με ποσοστό επί των κερδών).

👍 Οι εργαζόμενοι και κυρίως αυτοί που βρίσκονται σε higher levels καρπώνονται οι ίδιοι τις επιτυχίες του brand. Ενώ στη περίπτωση του agency, την επιτυχία την καρπώνεται το brand name του agency. Αυτό, μπορεί τους ωθήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα.

Cons

👎 Συνήθως το κόστος – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

👎 Χάνεται η επαφή με το ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του digital marketing.

👎 Είναι σπάνιο και δύσκολο το να στελεχωθεί το brand με ικανά στελέχη τα οποία έχουν εξελιγμένες γνώσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του digital marketing.

👎 Για τους εξαιρετικά creative ανθρώπους, είναι εύκολο να βαρεθούν λόγω των επαναλαμβανόμενων παραστάσεων.

👎 Οι περισσότερες ευθύνες και απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα της άμεσης εργασίας εσωτερικά σε μια επιχείρηση, συνήθως οδηγούν τους ανθρώπους ταχύτερα σε burnout, άρα και μεγαλύτερα churn rates.

Best Session Proposal

Το feedback και το knowledge sharing είναι σημαντικό κομμάτι του session, ενώ ακούστηκαν πολλές ιδέες και απόψεις ως προς το πώς μπορούν τα παραπάνω μεινεκτήματα να γίνουν πλεονεκτήματα.

Μια ιδέα που έγινε αποδεκτή από τους περισσότερους συνομιλητές ήταν η χρήση ενός μοντέλου που υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα, στο οποίο οι εργαζόμενοι του agency εργάζονται μέσα στην επιχείρηση (δηλαδή τον πελάτη), αν όχι όλη την εβδομάδα, τότε κάποιες μέρες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα agencies που ακολουθούν αυτό το μοντέλο για κάποιους από τους σημαντικότερους πελάτες τους, μπορούν και μετατρέπουν τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, ωφελόντας έτσι και τη σχέση τους με τον πελάτη.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 20.00 με θέμα “φωτιά”!

Ευχαριστούμε!

Το Grow Digital αποτελεί ένα ενημερωτικό portal βασισμένο στο σύγχρονο Digital Marketing και στις υποκατηγορίες του. Στόχος μας η σαφής, άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του Ελληνικού σχετικά με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα.